Regulamin

Witamy na stronie H-CINEMA.

Uzyskując dostęp i/lub korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z tej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji któregokolwiek z niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.


AKCEPTACJA UMOWY


Akceptujesz, że niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a H-CINEMA. Ponadto, podczas korzystania z niektórych usług świadczonych przez nas lub dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziesz podlegać pewnym dodatkowym warunkom mającym do nich zastosowanie, które są również włączone do niniejszych Warunków użytkowania, jak określono w niniejszym dokumencie.

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ H-CINEMA

Na naszej stronie oferujemy aktualności filmowe, wywiady z gwiazdami ze świata kina, zwiastuny nadchodzących filmów, a także różne inne usługi związane z dziedziną kina.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie materiały opublikowane w tej Witrynie, w tym między innymi teksty, zdjęcia, obrazy, ilustracje są chronione prawami autorskimi, które są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane. Możesz pobrać jedną kopię takich materiałów na dowolny pojedynczy komputer wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna inna reprodukcja ani dystrybucja nie jest dozwolona bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jesteśmy właścicielami wszystkich znaków towarowych związanych z tą Witryną, o ile nie zaznaczono inaczej.

Informacje zawarte w tej Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność ani nie gwarantujemy dostępności przez cały czas.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści dostępnych za pośrednictwem tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia; jednakże nie podejmujemy żadnych zobowiązań dotyczących regularnych lub konsekwentnych aktualizacji.

Chociaż dołożono staranności w przygotowaniu treści dostępnych w tej Witrynie; nie należy polegać na tym, że jest wolny od błędów ani kompletny. Ponadto nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących ich dokładności lub niezawodności w dowolnym momencie.

Należy pamiętać, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy z naszej własnej witryny (innych niż należące bezpośrednio do nas). Takie strony internetowe mogą zawierać opinie odmienne od naszych, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Jeśli w jednej z takich witryn znajduje się coś, co Cię niepokoi, prosimy o poinformowanie nas o tym natychmiast po obejrzeniu, aby w razie potrzeby można było podjąć działania.

Napisz Do Nas

Jeśli Szukasz Dobrego Śmiechu Lub Chcesz Zanurzyć Się W Świecie Historii Kina, Jest To Miejsce Dla Ciebie

Kontakt Z Nami